ÚvodPoistenie osôbDoplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je produktom dlhodobého sporenia.

Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka, a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov dôchodkových fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav.

Kontaktujte najbližšiu kanceláriu INSIA a poraďte sa, ako získať čo najväčšie výhody z vášho dôchodkového sporenia. A ak ho ešte nemáte, je najvyšší čas si ho uzavrieť.

Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod.

Druhou významnou zložkou životného poistenia je dnes sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy.

Špecialisti na životné poistenie v INSIA vám pomôžu vybrať dôveryhodnú poisťovňu a modernú a flexibilnú poistku, ktorú môžete priebežne meniť tak, ako sa bude meniť vaša životná situácia. Kontaktuje niektorú z radu našich kancelárií.

Úrazové poistenie

Úrazy sú dnes bohužiaľ neodmysliteľnou súčasťou nášho uponáhľaného životného štýlu a ohrozujú deti aj dospelých. Jazdíme na aute, na motocykli alebo na bicykli, aktívne trávime čas pri športe. Nebezpečné môžu byť aj bežné činnosti v kuchyni alebo kúpeľni, k úrazom dochádza aj v zamestnaní.

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

Poistenie pre prípad smrti úrazom - za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu - táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.

Poistenie denného odškodného alebo doby liečenia - vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

Zdravotné poistenie

Zdravie je naša najcennejšia vec, na tom sa určite všetci zhodneme. V dnešnej dobe však závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie.

Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.). Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a zaujímavú preventívnu starostlivosť.

Poistenie nemocenské

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky ho pri pracovnej neschopnosti dokáže nahradiť.

Pre osoby samostatne zárobkovo činné (živnostníci) nie je štátne nemocenské poistenie povinné ako u zamestnancov a preto si môžu vybrať ako alternatívu poistenie súkromné a získať tak oveľa vyššiu dennú náhradu.