ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

Súčasný poistný trh ponúka množstvo poistných produktov v portfóliu komerčných poisťovní. Orientovať sa v tak rozsiahlej ponuke je časovo a odborne dosť náročné. Na základe týchto skutočností sme založili v roku 2001 spoločnosť Uni - Poist , s.r.o. Naši zamestnanci pôsobia v oblasti poisťovníctva už od roku 1992 a pomáhajú svojim klientom orientovať sa vo svete poisťovníctva. Od januára 2011 sme svoje sily spojili so spoločnosťou INSIA. Spoluprácou sa naše služby dynamicky rozšírili a klientom vieme pripraviť špičkový servis poistného krytia s nadštandardnými podmienkami.

 

Naše služby nekončia uzavretím poistnej zmluvy!
Poskytujeme pomoc a asistenciu pri likvidácii poistných udalostí.

 

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Uni - Poist, s.r.o.
Sídlo: Svätoplukova 4, 940 62 Nové Zámky
IČO: 36542920
Kancelária: Svätoplukova 4, 940 62 Nové Zámky
Register NBS pod registračným číslom: 135005
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ

Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.